Communication in the Milennium, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Habercilik oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Özkan Kutlu moderatörlüğünde; Dr. Öğr. Üyesi Fırat Adıyaman, Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan, Arş. Gör. Dr. Serkan Bulut ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erkmen sempozyumla ilgili konuşma yaptı.

Haberden kaçınma sorunu ve çözüm gazeteciliği konusunu ele alan Tezcan Özkan Kutlu: “İletişim teknolojilerinin ve sosyal medyanın etkisiyle zamansal ve mekânsal sınırlılıklar giderek ortadan kalkmıştır. İnternette bireylerin gündelik haber ve bilgi alma ihtiyacının üzerinde ve giderek takip etmekte zorlanmalarına neden olacak boyutlarda bir bilgi akışı söz konusudur. Bununla birlikte küresel çapta post truth, fake news gibi kavramsallaştırmalarla nitelendirilen; dolaşımdaki yalan, sahte veya yanlış haber ve bilgi sorununun yarattığı toplumsal sorunlarda dikkat çekmektedir” dedi.

“Haberden kaçınma global bir sorun olarak ele alınıyor”

Kutlu konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yıllara göre değişen haber rakamlarına bakıldığında bir güven artışı söz konusu olsa da haber tüketicilerinin yarısı habere güvenmiyor. Haberlerin bireylerde yarattığı olumsuzluk hissi onları mutsuz ederek haberlerden kaçınmalarına neden oluyor. Haberden kaçınma küresel bir sorun olarak ele alınıyor ve bu sorunla baş edebilmek amacıyla medya ve gazetecilik alanında yaşanan gelişmelerden biri olarak çözüm gazeteciliği ortaya atılıyor.”

“Çözüm gazeteciliği içeren haberler okurda farkındalık yaratıyor”

Çözüm gazeteciliğinin özellikle medyadaki olumsuz psikolojik etkileri azaltmaya yönelik bir potansiyel taşıdığını söyleyen Kutlu: “Çözüm gazeteciliği yaklaşımının önerdiği ilke ve araçlar hem gazetecilerin haber yapma pratiklerinde hem de bireylerde haberden kaçınmayı azaltabilecek nitelikte farklı bir gazetecilik açılımı sağlama potansiyeline sahiptir” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Adıyaman: “Gazetecilerin istihdamı daralıyor”

Gazetecilik öğrencilerinin girişimcilik deneyimi olan Observe Turkey örneğini ele alan Adıyaman, “Medyanın dijitalleşmesiyle birlikte reklama dayalı olan geleneksel iş modelinin çöküşü, gazetecilik alanının büyük bir belirsizlikle karşılaşmasına neden olmuştur. Bunun temel nedeni reklam gelirlerinin büyük bir bölümünün Google, Facebook, Youtube gibi büyük şirketlere gitmesinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni medya ile birlikte gazetecilerin istihdamında büyük bir daralma gerçekleşiyor” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Eren Ekin Ercan: “İletişim öğrencileri televizyon ve gazetenin tarihsel konumunu koruyor”

Yeni medya çağında iletişim öğrencilerinin haber tüketim alışkanlıkları ve haberlere güvenilirliği konusunu ele alan Ercan: “İletişim öğrencileri haberleri sosyal medya ve internet haber sitelerinden takip ediyor fakat güven söz konusu olduğunda televizyon ve gazetenin tarihsel konumunu koruyorlar. Ercan; “İletişim öğrencileri Türkiye’de basının halkın içinde bulunduğu gerçeklikleri yansıtmadığını, halkın çıkarlarına hizmet etmediğini; yanı sıra Türkiye’de basının toplumsal çatışmayı arttırdığını düşünmektedir” diye ifade etti.

Arş. Gör. Dr. Serkan Bulut: “Alternatif medya fikri iletişim özgürlüğüyle bağlantılı”

Gazetecilikte alternatif mecralar mümkün mü sorusu ile haberciliğin geleceği üzerine bir değerlendirme yapan Bulut şunları söyledi: “Alternatif medya fikri aslında iletişim özgürlüğüyle doğrudan bağlantılı, çünkü iletişim özgürlüğünü savunma sürecinde alternatif medya düşüncesinin temellendiğini söyleyebiliriz. Youtube son zamanlarda gazeteciler ve hedef kitleleri için etkileşimli bir katılımcı medya örneği geliştiriyor. Bu, ana akımın dışında yer alan gazeteciler için var olma ve mesleklerini sürdürme olanağı sağlıyor.”

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Erkmen: “Yurttaş gazeteciler, medya ekosisteminin içindeler”

Demokrasilerde yurttaş sorumluluğu ve yeni medya düzeninde gazetecilik eğitimi üzerine sunum yapan Erkmen; “İnternet başta olmak üzere enformasyon ve iletişim teknolojileri, insanların enformasyon edinme ve paylaşma süreçlerini, daha önce mümkün olmayan iş birliği olanaklarıyla birlikte dönüştürmüştür. Akıllı araçlarını her zaman, her yere taşıyan ilgili yurttaşlar, son yıllarda gazetecilik alanının yeni aktörleri olarak öne çıkıyor ve gittikçe daha fazla sayıda medya kuruluşu, haber hikayelerini oluştururken yurttaş muhabirlerden destek almaktadır” diye ifade etti.